Participativni proračun

Predlagaj!

Svoj predlog glede porabe participativnega dela proračuna občine si lahko oddala do srede, 21. oktobra 2020.

Kakšen je proračun?

Med vsemi oddanimi predlogi si izbral tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Proracun
Predlog

Kakšen naj bo predlog?

Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star vsaj 14 let.

In če vse štima?

Ne le na spletu, glasovanje je bilo možno tudi na papirju, in sicer med 16. 11. in 23. 11. v prostorih občine na Reški cesti 14 v Hrpeljah.

Ilustracije sprite notranje glasuj

Glasuj!

Glasovanje ne bo izvedeno, ker izbrani predlogi ne presegajo predvidenih finančnih sredstev za leti 2021 in 2022 ter bodo vsi sprejeti.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star vsaj 14 let.

Kdo

Kako?

Ne le na spletu, glasovanje bo možno tudi na papirju, in sicer med 3. 12. in 10. 12. v prostorih občine na Reški cesti 14 v Hrpeljah.

Kako

Spremljaj

Vsi izbrani predlogi so zdaj v fazi implementacije.

Za izvajanje projektov je odgovorna občina. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovih časovnic. Postopek implementacije projektov bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali, zaključene projekte pa opremili z opisom in slikami.

Izglasovani predlogi (9)

Asfaltiranje

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Moj predlog je, da bi se okrog pokopališča, cerkve in doma duhovnosti v Klancu...
2000 €

Obnova 3 vaških studencev na Artvižah

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Kamniti obokani vodni zbiralniki so del kulturne dediščine, ki je zaznamovala večino...
10000 €

Ureditev otroških igral in igrišča v Materiji

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

  Občina Hrpelje - Kozina je v letošnjem letu zaključila projekt izgradnje vrtca v...
2500 €

Ureditev vaškega kala v Mršah

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Predlog projekta se nanaša na vaški kal v Mršah, ki se nahaja ob cesti 100 m severno od...
10000 €

Nadaljujmo projekt "DEFIBRILATOR V VSAK KRAJ"

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Nenaden srčni zastoj vsako leto doživi približno 1.600 Slovencev, vsak dan v povprečju...
8000 €

Glasbena igrala v Parku Dinozaverček

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Pogosto je opazit, da je igrišče Dinozaverček nekoliko neobiskan. Predlagamo...
5000 €

Trim steza

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

    Pot na Kokos je ena izmed zelo pribljubljenih destinacij v naši občini, ki...
5000 €

Ureditev okolice kala v Slivju

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Kal v Slivju je nastal po naravni poti na nepropustni kamnini. Po čiščenju zelo...
400 €

ZIMSKA SOLA V NARAVI ZA UCENCE OS DBB HRPELJE

17. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? ...
10000 €

Neizbrani predlogi (13)

Ukrep za umiritev prometa na Reški cesti

04. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Predlagam določitev ukrepa za umiritev prometa na Reški cesti. Dogaja se, da tovornjaki...

Pločnik do OIC Hrpelje

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Sam sem že pred časom dal pobudo, da se dokonča obroč pločnikov okrog "Dola" na cesti...

Ureditev in povečanje ekološkega otoka soseska...

11. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Ekološki otok je neugleden, premajhen in dotrajan že za sedanje stanovalce, z gradnjo...

Ureditev semaforiziranega križišča na Reski cesti

13. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Menim, da bi bilo potrebno ob izhodu proti Osnovni šoli in vrtcu urediti semaforizirano...

Postavitev ogledala ob parku Žaga

11. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Izvoz iz garaž soseske Brinje je izgedno nepregleden in ob vedno večjem prometu...

Ureditev nadstreška pred šolo za učence vozače

17. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Šola ima v letošnjem šolskem letu 358 učencev, od tega je več kot dve tretjini (200+)...

Umiritev prometa brez ležečih policajev Istrska...

09. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Postavitev cone 30 km/h po celotni Istrski ulici. Zaradi bližine knjižnice,...

Ureditev zgradbe - remize na železniški postaji

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Motijo me zapuščene zadeve z neko trajno vsebino in vrednostjo. Predlagam, dase uredi...

Fontana Brinjevca

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Brinjevec je naša lokalna blagovna znamka in bi lahko po vzoru nekaterih krajev...

"Ruba druge roke"

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Materialisti? Smo. Današnja potrošniško naravnana družba potrebuje pomoč. Predlog ne...

Lesena platforma - Ločansko razgledišče

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

V zadnjem letu dni, še posebej pa med prvim valom epidemije, je Ločansko razgledišče...

NAJ STOLP TABOR NE IZGINE

21. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Ob cesti proti Gradišici, v neposredni bližini cerkve sv. Jurija, stoji delno porušen...

Ločkove stezice - Interaktivna naravoslovna...

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

"Kje so tiste stezice, k' so včasih bile?" Nikoli ni potrebno iti prav daleč, da...