Participativni proračun

Vrednotenje projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenovala županja, bo pregledala vse prejete predloge projektov.

Komisija bo preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog projekta ne ustreza vnaprej določenim pogojem iz poziva, bo izločen. Komisija bo vse predloge projektov tudi ovrednotila. Projekti, katerih izvedba presega 10.000 € z DDV-jem, ne bodo uvrščeni na glasovanje.

Oddani predlogi (22)

Ureditev zgradbe - remize na železniški postaji

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Motijo me zapuščene zadeve z neko trajno vsebino in vrednostjo. Predlagam, dase uredi...

Pločnik do OIC Hrpelje

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Sam sem že pred časom dal pobudo, da se dokonča obroč pločnikov okrog "Dola" na cesti...

Asfaltiranje

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Moj predlog je, da bi se okrog pokopališča, cerkve in doma duhovnosti v Klancu...

Obnova 3 vaških studencev na Artvižah

22. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Kamniti obokani vodni zbiralniki so del kulturne dediščine, ki je zaznamovala večino...

NAJ STOLP TABOR NE IZGINE

21. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Ob cesti proti Gradišici, v neposredni bližini cerkve sv. Jurija, stoji delno porušen...

Ločkove stezice - Interaktivna naravoslovna...

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

"Kje so tiste stezice, k' so včasih bile?" Nikoli ni potrebno iti prav daleč, da...

Ureditev otroških igral in igrišča v Materiji

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

  Občina Hrpelje - Kozina je v letošnjem letu zaključila projekt izgradnje vrtca v...

Ureditev vaškega kala v Mršah

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Predlog projekta se nanaša na vaški kal v Mršah, ki se nahaja ob cesti 100 m severno od...

Nadaljujmo projekt "DEFIBRILATOR V VSAK KRAJ"

20. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Nenaden srčni zastoj vsako leto doživi približno 1.600 Slovencev, vsak dan v povprečju...

"Ruba druge roke"

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Materialisti? Smo. Današnja potrošniško naravnana družba potrebuje pomoč. Predlog ne...

Lesena platforma - Ločansko razgledišče

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

V zadnjem letu dni, še posebej pa med prvim valom epidemije, je Ločansko razgledišče...

Fontana Brinjevca

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Brinjevec je naša lokalna blagovna znamka in bi lahko po vzoru nekaterih krajev...

Glasbena igrala v Parku Dinozaverček

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Pogosto je opazit, da je igrišče Dinozaverček nekoliko neobiskan. Predlagamo...

Trim steza

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

    Pot na Kokos je ena izmed zelo pribljubljenih destinacij v naši občini, ki...

Ureditev okolice kala v Slivju

19. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Kal v Slivju je nastal po naravni poti na nepropustni kamnini. Po čiščenju zelo...

Ureditev nadstreška pred šolo za učence vozače

17. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Šola ima v letošnjem šolskem letu 358 učencev, od tega je več kot dve tretjini (200+)...

ZIMSKA SOLA V NARAVI ZA UCENCE OS DBB HRPELJE

17. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? ...

Ureditev semaforiziranega križišča na Reski cesti

13. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Menim, da bi bilo potrebno ob izhodu proti Osnovni šoli in vrtcu urediti semaforizirano...

Postavitev ogledala ob parku Žaga

11. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Izvoz iz garaž soseske Brinje je izgedno nepregleden in ob vedno večjem prometu...

Ureditev in povečanje ekološkega otoka soseska...

11. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Ekološki otok je neugleden, premajhen in dotrajan že za sedanje stanovalce, z gradnjo...

Umiritev prometa brez ležečih policajev Istrska...

09. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Postavitev cone 30 km/h po celotni Istrski ulici. Zaradi bližine knjižnice,...

Ukrep za umiritev prometa na Reški cesti

04. 10. 2020  •  Hrpelje-Kozina

Predlagam določitev ukrepa za umiritev prometa na Reški cesti. Dogaja se, da tovornjaki...

Glasuj!

Med 3. 12. in 10. 12. boš lahko neposredno soodločal/-a o porabi proračunskih sredstev občine Hrpelje-Kozina.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star vsaj 14 let.

Kdo

Kako?

Ne le na spletu, glasovanje bo možno tudi na papirju, in sicer med 3. 12. in 10. 12. v prostorih občine na Reški cesti 14 v Hrpeljah.

Kako

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo izbrani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju.

Kajpazdaj
Participacija

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov, spremljal/-a posodabljanje njihovih časovnic in se veselil/-a napredka.

Participacija

In nato?

Izvedeni projekti bodo dokumentirani z vizualnimi materiali ter opremljeni z opisom in slikami. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko leto.

Potem