Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ureditev zgradbe - remize na železniški postaji

Fizično oddan predlog  –  22. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina
RecordFieldThumbnail.ashx.jpg
RecordFieldThumbnail.ashx.jpg

Opis projekta

Motijo me zapuščene zadeve z neko trajno vsebino in vrednostjo. Predlagam, dase uredi zgradba - remize na železniški postaji Hrpelje - Kozina. Ta je reseda v lasti družbe Slovenske železnice, d.o. je pa družba zaenkrat še v 100 % lasti RS, katera bi morala imeti razumevanje in posluh za nekoga, ki bi znal zgradbo z okolico oživiti in ji dati neko vsebino (muzeji, spominski park, ...). Že predolgo časa je objekt zanemarjen in težko verjamem, da ga imajo železnice sploh namen vzdrževati in mu dati kakršnokoli vsebino, medtem, ko bi lokala skupnost znala poiskati ideje za oživitev kompleksa. Najbolj žalostno bi bilo, če bi dopustili, kot se je žal zgodilo na železniški postaji Divača, kjer je bil povsem brez potrebe porušen objekt Vodnega stolpa - postaje.
Niso mi poznani pogledi občine Hrpelje - Kozina v povezavi z omenjenim prostorom, je pa v širši okolici le zaznati težnje po osvežitvi tehnično-kulturne dediščine (črpališče Klanec, proga Kozina-Draga/Trst, štirnca, ...).