Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ureditev semaforiziranega križišča na Reski cesti

Tjaša  –  13. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina

Opis projekta

Menim, da bi bilo potrebno ob izhodu proti Osnovni šoli in vrtcu urediti semaforizirano križišče, saj bi s tem zmanjšali možnost nevarnosti za otroke, ki prečkajo cesto. Gre namreč za nevaren odsek, prehod za pešce je na mestu, kjer je hitro mogoce spregledati pešca. Obenem pa bi rešili problem vključevanja iz smeri šole na Reško cesto, saj je le to ob konicah in nepreglednosti oteženo.