Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pločnik do OIC Hrpelje

Fizično oddan predlog  –  22. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina

Opis projekta

Sam sem že pred časom dal pobudo, da se dokonča obroč pločnikov okrog "Dola" na cesti "Ob dolu". Od ideje je prišlo vsaj do ureditve makedamske pešpoti, ki je že dobrodošlo izboljšanje prometne varnosti za pečce na tej cesti. Ni pa to tisto največ, kar si domačini zaslužijo, zato predlagam, da se končno investira v izgradnjo nekaj več kot 200m pločnika ob omenjeni cesti, od podhoda pod železniško progo do začetka OIC Hrpelje. Ni pa nujno, da bi bil ta pločnik tako bogat, kot so tisti novozgrajeni ob slavniški cesti in mislim, da tudi stroški za izgradnjo ne bi smeli bistveno preseči postavljene omejitve pri 10 tisoč evrih.