Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

NAJ STOLP TABOR NE IZGINE

Valter Fabjančič  –  21. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina
TABOR_11.jpg
TABOR_11.jpg

Opis projekta

Ob cesti proti Gradišici, v neposredni bližini cerkve sv. Jurija, stoji delno porušen obrambni stolp Tabor. Gre za edini še stoječ tovrstni objekt iz časa turških vpadov (15. stoletje) v naši občini, ki je del že porušenega obrambnega obzidja. Stolp Tabor leži nad skalnatnim prepadom s čudovitim razgledom na dolino Brezovice. Razglašen je kot kulturni spomenik in je za zgodovino naših krajev izjemnega pomena. Kljub neprecenljivi zgodovinski vrednosti pa je v zelo slabem stanju. Stoji namreč le še tretjina kamnite konstrukcije (višine cca. 11 m), iz leta v leto pa se stanje slabša. Popolnoma zanemarjena in zaraščena pa je tudi okolica.

Občina Hrpelje - Kozina (OHK) je že pred leti skušala izvesti sanacijska dela, zapletlo pa se je z lastništvom zemljišča. Zato do danes sanacija ni bila izvedena, stolp pa se počasi ruši, kar predstavlja ne le nepopravljivo zgodovinsko škodo, ampak tudi resno varnostno tveganje (nevarnost popolne porušitve). 

Zato predlagam, da v naslednjem proračunskem obdobju OHK nameni del sredstev vsaj za nujno sanacijo stolpa Tabor iz participativnega proračuna in tako ohrani neprecenljivo kulturno dediščino. Zgledna ureditev stolpa in okolice bi tudi zaradi edinstvene lokacije nedvomno pripomogla k večji turistični ponudbi naše lokalne skupnosti, za kar se tako prebivalci kot občina nenehno prizadevajo. 

Predlog za obnovo stolpa tabor je bil podan že v predhodnem parcitipativnem proračunu, vendar ga je komisija izločila z obrazložitvijo, da gre za preobsežno investicijo, ki je že zajeta v proračunu. Kljub zagotovilu pa stolp vse do danes ni bil deležen obnove in še naprej propada.   

Valter Fabjančič