Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Postavitev ogledala ob parku Žaga

Sandi Brožič  –  11. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina

Opis projekta

Izvoz iz garaž soseske Brinje je izgedno nepregleden in ob vedno večjem prometu povzroča nevarnost za vse udeležence prometa, obiskovalce parka Žaga, obiskovalce knjižnice in vse stanujoče v soseski Brinje.

Postavitev ogledala ob parku Žaga, kjer je izvoz iz garaže Brinje pomeni večjo varnost za vse.

 

Dokumenti