Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog glede porabe participativnega dela proračuna občine si lahko oddala do srede, 21. oktobra 2020.

Vstopi 

Glasuj

Med 3. 12. in 10. 12. boš lahko neposredno soodločal/-a o porabi proračunskih sredstev občine Hrpelje-Kozina.

Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo proračunskih okvirjev. Glasuje lahko vsakdo s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star/-a vsaj 14 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. Poleg spletnega je možno tudi glasovanje na papirju, in sicer v prostorih občine na Reški cesti 14 v Kozini.

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo izbrani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovih časovnic. Postopek implementacije projektov bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali, zaključene projekte pa opremili z opisom in slikami.