Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog glede porabe participativnega dela proračuna občine lahko oddaš do srede, 21. oktobra 2020.

Vstopi 

Glasuj

Med 16. 11. in 23. 11. boš lahko neposredno soodločal/-a o porabi proračunskih sredstev občine Hrpelje-Kozina.

Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo proračunskih okvirjev. Glasuje lahko vsakdo s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star/-a vsaj 14 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. Poleg spletnega je možno tudi glasovanje na papirju, in sicer v prostorih občine na Reški cesti 14 v Kozini.

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo izbrani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovih časovnic. Postopek implementacije projektov bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali, zaključene projekte pa opremili z opisom in slikami.