Predlagaj

Svoj predlog glede porabe participativnega dela proračuna občine si lahko oddala do srede, 21. oktobra 2020.

Zbirali smo predloge glede porabe proračunskih sredstev občine za leti 2021 in 2022. Vse oddane predloge pregleda komisija, ki preveri, če je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, če je v pristojnosti občine in če ne presega za participativni proračun namenjenih sredstev. Če predlog ustreza navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj

Glasovanje ne bo izvedeno, ker izbrani predlogi ne presegajo predvidenih finančnih sredstev za leti 2021 in 2022 ter bodo vsi sprejeti.

Vsi oddani predlogi, ki ustrezajo vnaprej določenim kriterijem, bodo izvedeni.

Spremljaj

Vsi izbrani predlogi so zdaj v fazi implementacije.

Vstopi