Participativni proračun

Predlagaj

Predloge glede porabe participativnega dela proračuna občine je bilo mogoče oddati do četrtka, 21. februarja 2019.

Faza zbiranja predlogov je zdaj končana. Vse oddane predloge je pregledala komisija, ki je preverila, če so izvedljivi, skladni z zakonodajo, če so v pristojnosti občine in ne presegajo za participativni proračun namenjenih sredstev. Vsi predlogi, ki ustrezajo navedenim kriterijem, so uvrščeni na glasovanje, kjer o njihovi izvedbi neposredno odločajo občanke in občani.

Glasuj

Med 27. februarjem in 6. marcem si lahko neposredno soodločal/-a o porabi 120 000 € proračunskih sredstev občine.

Glasovanje je zdaj zaključeno. Glasovali ste lahko za lahko za vse oddane projekte, ki so ustrezali vnaprej določenim kriterijem. Glasoval je lahko vsakdo s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Hrpelje-Kozina, star/-a vsaj 14 let. Poleg spletnega je bilo možno tudi glasovanje v prostorih občine na Reški cesti 14 v Kozini.

Spremljaj

Spremljaj izvedbo izglasovanih projektov participativnega proračuna na tem spletnem mestu.

Vstopi