Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ločkove stezice - Interaktivna naravoslovna učna pot

Alenka  –  20. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina
Ločkove_poti.JPG
Ločkove_poti.JPG

Opis projekta

"Kje so tiste stezice, k' so včasih bile?"

Nikoli ni potrebno iti prav daleč, da bi se lahko naučili česa novega. Naravna dediščina v naši občini ponuja številne možnosti, ki jih lahko ponudimo tako mimoidočim obiskovalcem kot tudi nam prebivalcem in našim najmlajšim. 

Ločkove stezice - interaktivna naravoslovna učna pot je ideja, ki bi obiskovalcem nudila izzive, ki bi jih reševali po poti. Hoja po Ločkovih stezicah bi pokrivala različna področja, od geografije, biologije, orientacije, naravoslovja tudi do jezikov. S pomočjo QR kod na 10. do 15. točkah, bi se lahko spraševali, kje je sever, kje zahod, lahko bi spoznavali načine prehranjevanja različnih živalskih vrst, določali tipe prsti, objemali drevesa (dendroterapija) ter si "lomili jezike" s poimenovanjem drevesnih vrst v različnih jezikih.

Ločkove stezice bi popotnika odpeljale do Ločanskega razgledišča in nato od tam v dolino proti ponikvam v Ločicah, kjer bi ugotavljali kam gre voda, ki ponikne v tla pri tako imenovanemu požiralniku Pred Luknjo. Nato bi se odpravili od ponikev čez mostiček, po nekdanji pašni poti, v vas Velike Loče, do ledenic. Tam bi spoznali zgodovino vasi. Izvedeli bi vse o nastanku in pomenu ledenic za sam kraj in tudi za kraje v okolici, saj vemo, da so ledenice prisotne v številnih vaseh. 

Stezice bi se nato nadaljevale vse tja, do Orehnika. Tam se nahaja predel "Pod Sajeniščem", kjer so v preteklosti Ločanke splakovale v lugu oprano perilo. 

Za uresničitev projekta Ločkove stezice je potrebno aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti ter sodelovanje s šolo in učiteljii pri zasnovi nalog. Dolgoročno bi se lahko v sodelovanju s šolo in poukom računalništva razvila aplikacija, ki bi ponujala zanimivejšo vsebino. Ta bi naredila Ločkove stezice zabavnejše in bi predstavljala nadgradnjo klasični učni poti. Potrebno pa bi bilo izdelati tudi logotip Ločkota. Ločkove stezice bi tako lahko bila tudi destinacija za izvajanje naravoslovnih dni osnovnih šol.

 

V povezovalni projekt je možno vključiti več vasi. Vsi smo med seboj povezani. Ena izmed dolgoročnih možnosti je, da bi se podobne stezice razširile tudi v ostale vasi v KS Slivje, saj imajo na primer v Markovščini poleg Bićuna na novo urejeno Pastirsko pot in bi se njihov "Marko tudi tam lahko sprehajal po stezicah". Vsaka vas bi lahko imela svoje stezice, saj je kaj pokazati. Na ta način bi v naše kraje privabili obiskovalce od blizu in daleč, kar bi s pridom lahko izkoristili tudi lokalni ponudniki storitev.