Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ukrep za umiritev prometa na Reški cesti

Sara Toplikar  –  04. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina

Opis projekta

Predlagam določitev ukrepa za umiritev prometa na Reški cesti. Dogaja se, da tovornjaki in avti v pozno večernih ter nočnih urah močno pospešijo na omenjeni cesti. Tako početje ne samo, da ogroža varnost udeležencev v prometu ter varnost obcestnih stavb, ampak tudi vpliva na nočni mir.  

V izogib povzročitvi dodatnega hrupa v nočnem času, predlagam postavitev stacionarnega merilnika hitrosti