Participativni proračun

Obnova 3 vaških studencev na Artvižah

Fizično oddan predlog  –  22. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina
studenec2.jpg
studenec2.jpg

Opis projekta

Kamniti obokani vodni zbiralniki so del kulturne dediščine, ki je zaznamovala večino vasi v Brkinih. Od tod se je nosilo vodo v vas, pri njih se je pralo perilo ali pa so služili napajanju živine. Z obnovami vseh treh vaških studencev bi prispevali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Povezali bi peš pod od Rodika oz. Mitskega parka do Artviž, z razgledno "rajsko" točko pri cerkvi Sv. Socerba ter krožno potjo okrog obrobja Artviž, kjer bi domačini, pohodniki in kolesarji pri vsakemu izmed studencev se seznanili z zgodovino vasi ter običaji povezanimi z vaškimi vodnjaki (plastificirane table).

Predlagateljici: Martina Drožina in Tjaša Dujmovič

Vrednost projekta

10000 €

Gre za obnovitev enega studenca.


Login To Comment
Ni mejnikov