Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Preobsežna investicija, ki presega 15 000 eur. Investicija je že zajeta v proračunu.

OHRANIMO STOLP TABOR

Valter Fabjančič  –  13. 02. 2019  –  Cela občina
stolp.jpg
stolp.jpg

Ob lokalni cesti proti Gradišici, v neposredni bližini cerkve sv. Jurija, stoji delno porušen obrambni stolp Tabor. Gre za edini še stoječ tovrstni objekt iz časa turških vpadov (15. stoletje) v naši občini, ki je del že porušenega obrambnega obzidja. Stolp Tabor leži nad skalnatim prepadom s čudovitim razgledom na dolino Brezovice. Objekt je razglašen kot kulturni spomenik in za zgodovino lokalne skupnosti izjemnega  pomena.

Kljub neprecenljivi zgodovinski vrednosti pa je stolp v zelo slabem stanju. Stoji namreč le še tretjina kamnite konstrukcije (višine cca. 11 m), iz leta v leto pa se stanje slabša. Sicer pa je popolnoma zanemarjena in zaraščena tudi okolica.

Občina Hrpelje - Kozina (OHK) je že pred leti skušala izvesti nujna sanacijska dela za ohranitev objekta in v ta namen predvidela tudi manjša proračunska sredstva, zapletlo pa se je z lastništvom zemljišča. Zaradi opisanega do danes sanacija ni bila izvedena, stolp pa se postopoma ruši (samo v zadnjih nekaj letih se je porušilo približno 1,5 m kamnite konstrukcije). To pa ne predstavlja le nepopravljive zgodovinske škode, ampak tudi resno varnostno tveganje, saj je nevarno, da se stolp popolnoma zruši.

Ob dejstvu, da je OHK pred časom uspel korak v smeri ureditve lastništva zemljišča, predlagam da v letih 2019 in 2020, nameni del sredstev za nujna sanacijska dela stolpa Tabor tudi iz participativnega proračuna ter na ta način ohrani neprecenljivo kulturno dediščino. Zgledna ureditev stolpa Tabor in okolice bi zaradi edinstvene lokacije ter zgodovinskega pomena nedvomno predstavljala tudi pomemben korak k večji turistični ponudbi naše lokalne skupnosti, za kar si tako prebivalci kot OHK nenehno prizadevajo.

 

 

 

 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov