Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

investicija, ki obsega več kot 15 000 eur. Reševanje v proračunskem obdobju 2021 in 2022.

Ureditev in dokončna izdelava vaškega doma na Golcu

Fizično oddani predlogi  –  26. 02. 2019  –  Cela občina

Na Golcu se je pred leti začel graditi vaški dom. Predlagam, da se dom dokonča.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov