Participativni proračun

Hrib KOKOŠ- ureditev neurejenih in zasmetenih izhodiščnih točk iz naše občine

Anja  –  21. 02. 2019  –  Cela občina
55_(1).jpg
55_(1).jpg

Hrib Kokoš je priljubljena izletniška točka. Obiski pohodnikov so številni cez celo leto. Dve izhodiščni točki za na Kokoš sta tudi v naši občini, in sicer iz vasi Vrhpolje (prva pri "Zelenem centru"- zapuščena vojašnica, druga na začetku Vrhpoljskega polja-Joškova cesta). Izhodiščni točki sta neurejeni in zelo zasmeteni. Predlagam, da se del sredstev nameni za ureditev teh izhodiščnih točk- postavitev smetnjakov, morda celo kemičnih wc-jev, usmeritvenih tabel, klopi, ipd..  Usmeritvene table so dotrajane, med grmovjem/na travnikih/ob cesti/ parkiriščih je veliko odvrženih smeti ( plastenk, pločevink, robčkov, kosovnih odpadkov,...) in vse skupaj zgleda zelo zanemarjeno.

Vrednost projekta

15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov