Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Delno že v proračunu občine. Nekatere ceste so v lasti Direkcije za ceste. Predlog bo posredovan v reševanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje-Kozina.

Varnost - varnost na Kozini - v prometu

Fizično oddani predlogi  –  21. 02. 2019  –  Cela občina

Varnost za udeležence, na ulicah je nevarna zaradi gostega prometa osebnih vozil in kamijonov po ulicah. Istrska ulica nima niti prehoda za pešce, da bi otroci varno prečkali cesto. Nujno je potreben merilnik prometa. Najnujnejše pa je ureditev peš poti do trgovin saj je samo ena možnost do tam. Obvezno je postaviti omejitev hitrosti na 40 km na h. Nujno je potrebno pločnik nasproti OMW.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov