Participativni proračun

Perspektivni mladi dijaki in študentje so naša prihodnost

Pregeljc  –  20. 02. 2019  –  Cela občina
Znanstvenik
Znanstvenik

Lepo je skrbeti za okolje, ki nas obkroža , spoštovati kulturno dediščino in ne pozabiti na lastne korenine in preteklost. Kaj pa naša prihodnost? Prihodnost sloni na mladih.

V naši občini ni nič manj mladih in sposobnih ljudi, kot kjerkoli drugje v Sloveniji ali na svetu. Zagotovo vsak od nas pozna primer sposobnega mladega iz svoje ožje okolice. Prepričan sem, da smo vsi skupaj ponosni na njih, ko slišimo za take ali drugačne dosežke. Nekateri sežejo do meja šole, nekateri do meja občine, nekaterim je meja Slovenija, nekateri pa so izjemni v svetovnem merilu. Vedeti moramo, da se za izjemnimi dosežki skriva veliko trdega dela. Naravni talent je potreben, vendar pa je potrebna tudi motivacija in veliko oddelanih ur.

Predlagam, da se del participativnega proračuan nameni mladim srednješolcem in študentom, ki izkažejo izjemen uspeh ali dosežke za namen nadaljevanja njihovega dela. Sredstva se dodelijo v obliki enkratne nagrade za izjemen dosežek, finančne pomoči za izvedbo projekta ali raziskovalne naloge ali pa v obliki štipendije za zelo perspektiven študij v tujini. Sredstva se dodelijo do porebe vseh sredstev, ki v tekočem proračunskem letu znašajo 15.000€. Razpis in vloga za prejem sredstev se objavi na spletni strani občine. O dodelitvi sredstev odloča župan/županja skupaj s sodelavci občinske uprave.

Vesel bom, če boste občani prepoznali neprecenljivo vrednost mladih, ki so usmerjeni v reševanje življenjskih izzivov in s podporo temu predlogu participativnega proračuna omogočili, da bodo mladi znanstveniki vsaj v določeni meri nagrajeni za trud, ki ga vlagajo v dobro nas vseh. Vprašajmo se, kakšna je vrednost njihovega raziskovalnega dela v trenutku, ko njihovo odkritje reši moje življenje??????? 

 

Vrednost projekta

15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov