Participativni proračun

DEFIBRILATOR V VSAK KRAJ

Valter Fabjančič  –  25. 01. 2019  –  Cela občina
defibrillator.jpg
defibrillator.jpg

Nenaden srčni zastoj vsako leto doživi približno 1.600 Slovencev, vsak dan v povprečju štirje. Z defibrilacijo, če se ta začne od tri do pet minut po zastoju, se možnost preživetja poveča za 50 do 70 %. V nekaterih državah, kjer so prebivalci bolj osveščeni, kar 70 % očividcev prične s takojšnjim oživljanjem in uporabo defibrilatorja, medtem ko je pri nas ta delež le 30 % (vir: www.zdravstveniportal.si). Ključno je torej, da očividci pričnejo takoj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabo defibrilatorja!

Zavedajoč se zgoraj opisanega so lokalne skupnosti že pred leti pričele z opremljanjem zgoščenih naselij z defibrilatorji in ozaveščanjem občanov o nujnosti takojšnjega izvajanja TPO ob srčnem zastoju. Temu je sledila tudi Občina Hrpelje - Kozina (OHK) in konec leta 2016 pričela s postopno nabavo ter nameščanjem defibrilatorjev po vaseh. Do danes so bili tako nameščeni v Rodiku, Prešnici, Gradišču pri Materiji in Brezovici. Istočasno so po teh vaseh potekala tudi usposabljanja za izvajanje TPO (ta so izvajali bolničarji PGD Materija), ki so bila vedno zelo dobro obiskana. Opisan pristop se je tudi pri nas že obrestoval, saj so vaščani v Rodiku, kmalu po namestitvi defibrilatorja (2017), s pravilno uporabo naprave in takojšnjim izvajanjem TPO pri osebi, ki je doživela nenadni srčni zastoj, preprečili najhujše. Beleženi pa so tudi drugi primeri, ko so vaščani pravilno posredovali v podobnih situacijah.

Po zagotovilih OHK bo ta s postopno nabavo defibrilatorjev nadaljevala tudi v bodoče (približno dva letno), kar pomeni, da bodo vsa zgoščena naselja opremljena v nekaj letih. Da pa bi nabavo defibrilatorev, ki dokazano rešujejo življenja pospešili, dajem predlog, da OHK del sredstev za nabavo le-teh nameni tudi iz t. i. participativnega proračuna in v letu 2019 nabavi sedem novih defibrilatorjev (približen strošek takšne investicije bi bil 14.000 EUR). Do samih (mikro) lokacij postavitve se v predlogu ne opredeljujem in to prepuščam občinski upravi, pri odločitvi pa je potrebno upoštevati izključno strokovne argumente (oddaljenost kraja od zdravstvene postaje, gostota prebivalcev ipd.).  

Ocenjujem, da je moj predlog utemeljen in v dobrobit vseh občank in občanov OHK. In če bomo s predstavljenim projektom rešili le eno življenje, smo storili največ.

Valter Fabjančič

Vrednost projekta

15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov