Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je že upoštevan v proračunu Občine Hrpelje-Kozina.

OBNOVIMO NAŠ HRAM KULTURE

Valter Fabjančič  –  19. 02. 2019  –  Cela občina
HRPELJE.jpg
HRPELJE.jpg

Kulturni dom v Hrpeljah je edini tovrstni objekt v Občini Hrpelje - Kozina. Skoraj ni tedna, da v njem ne bi potekale različne kulturne prireditve, predstave, srečanja in drugi dogodki. Prostorske kapicitete v večini zadostujejo potrebam, težavo pa predstavlja zastarela avdio in video oprema, slaba akustika, nezadostno prezračevanje in hlajenje ipd.

Občina je v predlogih proračunov za leti 2019 in 2020 sicer namenila nekaj minimalnih sredstev za obnovo dvorane, predlagam pa, da del sredstev nameni tudi iz t. i. participativnega proračuna in na ta način temeljito prenovi notranjost oz. opremo dvorane.

Kot rečeno gre za edini tovrstni objekt v naši Občini, v katerem se odvijajo številni, zlasti kulturni dogodki, ki bi ob ustreznejših prostorskih pogojih, nedvomno imeli še večji pomen in obisk. To je namreč hram kulture naše Občine.

Valter Fabjančič

  

 

 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Ni mejnikov